Nasz kontrahent zapowiedział, że w 2022 r. rozpocznie wystawianie nam faktur ustrukturyzowanych. Czy będzie mógł to zrobić bez naszej zgody?

Od 1 stycznia 2022 r. istnieć będzie możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych. Będą to faktury wystawiane przy wykorzystaniu udostępnionego wzoru za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur, który będzie mógł również być stosowany do przekazywania faktur ustrukturyzowanych odbiorcom. Wymagać to jednak będzie akceptacji odbiorcy (zob. dodawany art. 106na ust. 2 ustawy o VAT). Brak akceptacji odbiorcy nie będzie wyłączać możliwości wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur, jednak w takim przypadku podatnicy obowiązani będą przekazywać faktury ustrukturyzowane odbiorcy w inny uzgodniony z nim sposób (zob. dodawany art. 106g ust. 3b ustawy o VAT).