Adresaci są ostrzegani, że kto zignoruje pismo, naraża się na karę porządkową i konsekwencje karnoskarbowe.
Eksperci nie kryją zaskoczenia. Zwracają uwagę na uchwaloną rok temu – 28 listopada 2020 r. – nowelizację ustaw o podatkach dochodowych (Dz.U. poz. 2123). Jedną z najważniejszych zmian, które ona wprowadziła, było opodatkowanie CIT spółek komandytowych. W ślad za tym zmieniło się źródło przychodów wspólników takiej spółki, co de facto czyni najnowsze pismo warszawskiego urzędu w pełni bezprzedmiotowym.