To oznacza, że w 2015 r. producent rolny będzie mógł odzyskać maksymalnie kwotę wynikającą z przemnożenia 82,56 zł przez liczbę hektarów użytków rolnych. Roczna kwota zwrotu nie może bowiem być wyższa niż iloczyn stawki zwrotu podatku na litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego (liczba ta jest określona w ewidencji gruntów i budynków według stanu na 1 lutego danego roku). Z uzasadnienia do projektu wynika, że zwrotem podatku mogą być zainteresowani właściciele ponad 1,56 mln gospodarstw rolnych o wielkości powyżej 1 hektara. Na ten cel zaplanowano w budżecie państwa ok. 800 mln zł. Aby dostać zwrot, rolnicy muszą złożyć wniosek w wyznaczonym czasie i dołączyć do niego faktury bądź ich kopie.
W tym roku stawka wynosi 95 groszy na litr oleju, co oznacza, że zwrot nie może przekroczyć limitu wynikającego z przemnożenia 81,70 zł przez liczbę ha użytków rolnych.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2015 r. – w konsultacjach