Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zobowiązały się 24 lutego br. do upraszczania pism kierowanych do podatników tak, aby ich treść była w pełni zrozumiała. Z tego co wiem, rzecznik praw obywatelskich popiera tę inicjatywę, ale jednak zgłasza zastrzeżenia.
Oczywiście, rzecznik praw obywatelskich w pełni popiera inicjatywę, ponieważ istotne jest, aby obywatel mógł zrozumieć przekaz kierowany do niego przez organy podatkowe i odpowiednio na taki przekaz zareagować. Niemniej jednak działania mające na celu upraszczanie języka stosowanego w komunikacji z podatnikami powinny być podejmowane w granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.