Sprawa dotyczyła kobiety, w stosunku do której sąd rejonowy ogłosił w 2012 r. upadłość, obejmującą likwidację majątku i wyznaczył syndyka masy upadłości. Syndyk złożył skargę pauliańską, a sąd okręgowy ją uwzględnił.
Przypomnijmy, że skarga pauliańska pozwala wierzycielowi żądać uznania danej czynności prawnej za bezskuteczną z tego powodu, że dłużnik celowo chciał pozbyć się majątku, by uciec przed spłatą zobowiązań, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć. Możliwość złożenia skargi pauliańskiej wynika z art. 527 kodeksu cywilnego