Marcin Szymankiewicz, doradca podatkowy

Spedytor działał na zlecenie importera (polskiej firmy Y) i to wartość usługi spedytora została wliczona do podstawy opodatkowania importu towarów przez firmę Y. Zgodnie z umową przedsiębiorcy za wykonaną usługę transportu towarów przysługuje wynagrodzenie w wysokości 30 000 zł. Na udokumentowanie wykonania usługi wystawił on 15 listopada 2021 r. fakturę na 36 900 zł. Poza fakturą i umową przedsiębiorca dysponuje listem przewozowym CMR oraz kopią dokumentów celnych dotyczących importu przewożonych towarów. Siedziby działalności gospodarczej przedsiębiorcy oraz spedytora znajdują się w Polsce i nie mają oni stałych miejsc prowadzenia działalności gospodarczej poza Polską. Pomiędzy tymi dwoma podmiotami nie zachodzą powiązania, o których mowa w art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT. Na poczet tej usługi nie została wypłacona żadna zaliczka. Przedsiębiorca opłaca PIT na zasadach podatku liniowego, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów, a VAT i zaliczki na PIT opłaca za okresy miesięczne na zasadach ogólnych. Jak przedsiębiorca powinien rozliczyć VAT oraz PIT od tej usługi?