Chodziło o stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2018 r., ale przed 1 stycznia br. W 2018 r. wszedł w życie podział źródeł przychodów w CIT na zyski kapitałowe i pozostałą działalność. Z kolei od 2021 r. spółki komandytowe stały się podatnikami CIT (mogły to przesunąć na 1 maja br.).
Oba wyroki NSA dotyczyły spółek będących komplementariuszami innej spółki z grupy. Miały one w niej większość udziałów w zysku, a zarazem korzystały z uzyskanych przez nią praw licencyjnych do znaków towarowych.