Spytała o to spółka akcyjna zajmująca się m.in. importem gazu oraz magazynowaniem, sprzedażą i dystrybucją paliw gazowych i płynnych. Umowa z zagranicznym operatorem sieci przesyłowych i magazynów gazu umożliwia spółce przesyłanie gazu na rynki innych państw. Spółka nie może samodzielnie dokonać odprawy celnej gazu gromadzonego w składzie podatkowym. Takie prawo ma jej kontrahent, który posiada tamtejszą licencję brokera. Spółka płaci więc mu za świadczone na jej rzecz usługi odpraw celnych i pomoc w dopełnieniu niezbędnych formalności.
Uważała, że przy wypłacie tego wynagrodzenia nie powinna potrącać podatku u źródła, bo przychody nierezydenta z tytułu pomocy przy odprawach celnych nie są wymienione w art. 21 ust. 1 ustawy o CIT. W szczególności nie mogą być utożsamiane z usługami doradczymi, księgowymi, prawnymi lub innymi świadczeniami o podobnym charakterze w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT. Nie sposób bowiem uznać, że w ramach usług odpraw celnych zagraniczny kontrahent doradza spółce, świadczy na jej rzecz usługi księgowe bądź prawne – argumentowała.
Na poparcie swojego stanowiska spółka przywołała interpretacje indywidualne: z 15 czerwca 2018 r. (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.164.2018.1.PW) i z 1 czerwca 2020 r. (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.83. 2020.2.JC).
Dyrektor KIS nie zmienił zdania i po raz kolejny potwierdził, że należności wypłacane za granicę za pomoc przy odprawie celnej nie są objęte podatkiem u źródła. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 20 września 2021 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.264. 2021.1.BKD