Chodzi o przepis przejściowy, który miał być wyjątkiem od zasady, że od 2022 r. nie będzie można amortyzować budynków i lokali mieszkalnych. Posłowie zgodzili się, aby jeszcze przez rok podatnicy mogli potrącać od przychodu odpisy amortyzacyjne dokonywane od posiadanych już teraz nieruchomości. Ale popełnili legislacyjny błąd.

– Pozwolili bowiem zaliczać odpisy amortyzacyjne do podatkowych kosztów, a zarazem zabronili samej amortyzacji – wskazuje dr Adam Bartosiewicz z kancelarii EOL. To oznacza, że odpisy amortyzacyjne będą wynosiły 0 zł.