Sprawa dotyczyła dwóch spółek: akcyjnej i komandytowej. Pierwsza była komandytariuszem drugiej. Wspólnicy rozważali rozwiązania spółki komandytowej. Wskutek tego należące do niej prawa do znaków towarowych przeszłyby na spółkę akcyjną.
Spółka komandytowa uzyskała już interpretację indywidualną, z której wynikało, że przeniesienie na rzecz wspólników wartości niematerialnych i prawnych (w tym praw do znaków towarowych) będzie opodatkowane VAT. Teraz wspólnicy chcieli ustalić jeszcze, czy spółka akcyjna będzie mogła ten VAT odliczyć i czy trzeba będzie wystawić fakturę. Wystąpili więc o kolejną interpretację.