Sąd stwierdził, że nie ma tu korzyści podatkowej.
Sprawa dotyczyła spółki prowadzącej działalność w dwóch obszarach. Pierwszy to krajowy i międzynarodowy transport towarów, drugi to naprawa pojazdów, wulkanizacja i sprzedaż części. W związku z nową strategią wspólnicy zaplanowali podział spółki przez wydzielenie. Zostałaby powołana nowa spółka, do której byłaby przeniesiona część działalności związana z naprawą pojazdów, wulkanizacją, sprzedażą części, a także pion administracyjno-księgowy. Do nowej spółki zostałaby też wniesiona nieruchomość, z której nadal korzystała również stara spółka. Płaciłaby ona nowej czynsz za najem.