Spółka należąca do międzynarodowej grupy kapitałowej zajmującej się produkcją i sprzedażą wyrobów tytoniowych była odpowiedzialna za ich dystrybucję i sprzedaż. Takie obszary jej działalności figurowały w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w bazie REGON. W 2013 r. poniosła jednak wydatki związane z usługami wsparcia i opłatami licencyjnymi niezbędnymi w procesie produkcji wyrobów tytoniowych.
Nie ten biznes