Przedsiębiorca rozlicza PIT na zasadach podatku liniowego, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą kasową, a VAT i zaliczki na PIT opłaca na zasadach ogólnych za okresy miesięczne. Jak przedsiębiorca powinien rozliczyć VAT, PCC i PIT przy zakupie i sprzedaży tego samochodu osobowego (nabytego w celu odprzedaży)?
VAT