Płacąc zagranicznej firmie za kompleksową usługę organizacji stanowiska targowego w innym kraju, nie należy potrącać w Polsce zryczałtowanego podatku – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Podobne stanowisko prezentował już wcześniej, m.in. w interpretacji z 2 marca 2021 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010. 549.2020.2.BG).
Wyjątkowo natomiast stwierdził inaczej w interpretacji z 1 września 2017 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010. 143.2017.1.BG). Uznał wtedy bowiem, że organizacja zagranicznych targów to usługi reklamowe, za które należności są opodatkowane w Polsce 20-proc. podatkiem u źródła (zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT).
Takiego zdania była również spółka, która złożyła wniosek o interpretację. Bazując na interpretacji dyrektora KIS z 1 września 2017 r., stwierdziła, że kupowana przez nią od podmiotu z Indii kompleksowa usługa organizacji stanowiska targowego to usługi reklamowe, bo targi handlowe służą zasadniczo reklamie produktów i usług poprzez ich bezpośrednią prezentację. Chodzi więc o promocję wystawców oraz ich produktów i usług.
Spółka zamierzała więc potrącać 20-proc. podatek u źródła od wypłacanego za granicę wynagrodzenia za te usługi.
Nie zgodził się z nią dyrektor KIS. Zwrócił uwagę na to, że spółka płaci podmiotowi z Indii za realizację czynności technicznych, niezbędnych do przygotowania stoiska targowego. Z opisu sprawy wynikałoby bowiem, że w skład nabywanej kompleksowej usługi organizacji stanowisk targowych wchodzą takie czynności, jak: zaprojektowanie stanowisk targowych, wytworzenie wszystkich części niezbędnych do wykonania stanowiska, dostarczenie części składowych stanowisk do klienta finalnego, montaż stanowiska przed targami oraz demontaż i utylizacja po skończonym wydarzeniu.
Wszystko to są usługi niezbędne do zapewnienia możliwości udziału w targach, a nie usługi reklamowe – stwierdził dyrektor KIS. Dodał zarazem, że usługi oferowane przez podmiot z Indii nie spełniają definicji jakichkolwiek innych usług opodatkowanych w Polsce „u źródła”, na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o CIT.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 26 października 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.359.2021.1.BD