Podobne stanowisko prezentował już wcześniej, m.in. w interpretacji z 2 marca 2021 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010. 549.2020.2.BG).
Wyjątkowo natomiast stwierdził inaczej w interpretacji z 1 września 2017 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010. 143.2017.1.BG). Uznał wtedy bowiem, że organizacja zagranicznych targów to usługi reklamowe, za które należności są opodatkowane w Polsce 20-proc. podatkiem u źródła (zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT).