W kwocie przychodu do opodatkowania nie należy uwzględniać tylko polskiego VAT. Niemiecki jak najbardziej – uznał dyrektor bydgoskiej Izby Skarbowej.
Wyjaśnił, że zagraniczna danina od wartości dodanej nie jest tym samym, co podatek od towarów i usług płacony w kraju.
Chodziło o polskiego przedsiębiorcę wykonującego usługi budowlane na terytorium Niemiec. W Polsce rozliczał się on z fiskusem, płacąc ryczałt od przychodów ewidencjonowanych według stawki 5,5 proc. W Niemczech zarejestrował się dla celów VAT.
Gdy wykonywał prace na rzecz niemieckich firm, nie wykazywał na rachunkach podatku od wartości dodanej, ponieważ wpłacał go do tamtejszego urzędu zagraniczny kontrahent. Gdy jednak pracował na zlecenie niemieckich osób fizycznych, wykazywał na rachunkach kwotę przychodu wraz z niemieckim VAT.
Przedsiębiorca miał wątpliwości, czy w Polsce powinien płacić ryczałt od przychodów w kwocie netto czy brutto, a zatem z uwzględnieniem niemieckiego VAT. Sądził, że tylko od kwoty netto, bo – jak wskazywał – z art. 14 ust. 1 ustawy o PIT wynika, że przychód z działalności gospodarczej pomniejsza się o należny podatek od towarów i usług. Uważał, że to samo dotyczy podatku od wartości dodanej funkcjonującego w innych państwach Unii Europejskiej, bo jest on tylko odpowiednikiem polskiej daniny od towarów i usług.
Dyrektor bydgoskiej izby skarbowej był innego zdania. Przypomniał, że art. 2 pkt 11 ustawy o VAT rozróżnia podatek od wartości dodanej od polskiego podatku od towarów i usług. Sformułowanie podatek od towarów i usług jest określeniem podatku od wartości dodanej obowiązującym wyłącznie w Polsce, a nie w innych krajach członkowskich – stwierdził dyrektor.
Tym samym – dodał – przychodów uzyskanych na terytorium Niemiec nie można pomniejszać o zapłacony tam podatek od wartości dodanej. Są one opodatkowane w Polsce w kwocie brutto.
Ważne
Przychód z działalności gospodarczej pomniejsza się w Polsce o należny podatek od towarów i usług, lecz nie o daninę od wartości dodanej zapłaconej w innym kraju Unii Europejskiej
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 16 września 2014 r., nr ITPB1/415-679/14/MR