Działa już portal internetowy Komisji Europejskiej, który ma pomóc przygotować się unijnym przedsiębiorcom do wchodzących w życie od 1 stycznia 2015 r. zmian w systemie opodatkowania VAT.

Po tej dacie usługi elektroniczne, nadawcze i telekomunikacyjne świadczone przez przedsiębiorców na rzecz osób fizycznych opodatkowane będą w kraju ich konsumpcji. W praktyce oznacza to, że VAT od zakupu polskiej gry mobilnej przez Francuza będzie rozliczany według reguł panujących nad Sekwaną. Dziś w takiej samej sytuacji danina naliczana jest według polskich zasad i stawek. Zmiany mogłyby spowodować konieczność rejestrowania się jako podatnik w każdym z państw z którego pochodzą klienci przedsiębiorcy. Aby tego uniknąć będą mogli oni we własnym kraju korzystać z ułatwienia jakim jest mały punkt kompleksowej obsługi VAT-MOSS . Tam m.in. będzie mógł składać jedną deklarację VAT i płacić daninę, która będzie należna w innych krajach członkowskich. W Polsce taki rejestr prowadzić będzie Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście.

Jeszcze przed wejściem w życie nowych reguł przedsiębiorcy zgłaszają wiele wątpliwości. Boją się m.in. tego, że będą musieli w praktyce znać reguły opodatkowania panujące w każdym z krajów Wspólnoty z którego pochodzą ich klienci. Komisja wyszła im naprzeciw i opublikowała przydatne informacje na nowym portalu. w zakładce Telecommunications, broadcasting & electronic services - European commission.

Niezależnie od tego także polskie Ministerstwo Finansów opublikowało 2 października 2014 r. komunikat z którego wynika, że system e-Deklaracje już został dostosowany do przyjmowania zgłoszeń rejestracyjnych w VAT-MOSS. MF poinformował m.in., że wymagane formularze takie jak VIU-R i VIN-R są dostępne na stronie tego systemu w sekcji VAT.