Chodzi głównie o kredyty mieszkaniowe zaciągnięte we frankach, które banki umarzają lub co do których naliczane są ujemne odsetki. Co do zasady w tego typu sytuacjach powstaje u podatników przychód opodatkowania PIT. Od lat jednak minister finansów zarządza zaniechanie poboru podatku w tym zakresie.
Obecnie podatek nie jest pobierany na podstawie rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 548).