Chodzi o przepisy, zgodnie z którymi dochód ze sprzedaży nieruchomości jest wolny od PIT w tej części, w jakiej w ciągu dwóch lat od końca roku, w którym doszło do transakcji, został przeznaczony na własne cele mieszkaniowe (art. 21. ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT).
Regulacja dotyczy nieruchomości sprzedawanych przed upływem pięciu lat od końca roku, w którym doszło do ich nabycia. Po upływie 5-letniego terminu transakcja w ogóle nie jest opodatkowana, co wynika z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy.
W myśl art. 21 ust. 25 1 lit. c za objęte preferencją wydatki na własne cele mieszkaniowe uważa się m.in. te poniesione na nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego oraz nabycie innego gruntu, jeżeli w terminie dwóch lat przewidzianym na dokonanie wydatków na własne cele mieszkaniowe stanie się on gruntem pod budowę budynku mieszkalnego.
Jak wyjaśnił wiceminister Cichoń, to oznacza, że mieści się w tym także zakup działki rolnej, pod warunkiem że w ustawowym terminie jej przeznaczenie się zmieni.
Odpowiedź wiceministra finansów Janusza Cichonia z 30 września 2014 r. na interpelację poselską nr 28290