W Polsce opodatkowanie nauki pływania zależy od tego, kto świadczy tę usługę. Jeśli jest ona wykonywana w ramach usługi wstępu do obiektów sportowych, to właściwa jest stawka 8 proc. Wskazuje na to interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 lutego 2020 r. (sygn. 0111-KDIB3-2.4012.782.2019.2.SR).
Jeśli natomiast kurs prowadzi podatnik mający status nauczyciela, działający na własny rachunek, to usługa jest zwolniona z VAT, co z kolei potwierdza interpretacja dyrektora KIS z 26 stycznia 2018 r. (sygn. 0112-KDIL1-2.4012.597.2017.2.AW).