Od 2026 r. zostanie obniżony – ze 150 tys. zł do 100 tys. zł – limit dla amortyzacji i leasingu aut osobowych emitujących 50 g CO2 na kilometr lub więcej.

Wynika tak z projektu nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw, nad którym pracuje Sejm. W środę projekt rozpatrzy sejmowa komisja do spraw energii, klimatu i aktywów państwowych. Do drugiego czytania ma on trafić już pod koniec tego tygodnia. Autorem zmian jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska.
Obecnie od przychodu podatkowego można odliczyć odpis amortyzacyjny (przy zakupie) bądź ratę leasingu operacyjnego w proporcji, w jakiej kwota 150 tys. zł pozostaje do wartości samochodu osobowego. W przypadku samochodów elektrycznych limit ten jest większy i wynosi 225 tys. zł. Chodzi jednak wyłącznie o pojazdy elektryczne w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 110)
Podwyższony limit nie dotyczy więc takich samochodów jak popularne hybrydy – tu obowiązuje standardowy limit 150 tys. Zasady te wynikają z art. 23 ust. 1 pkt 4 i art. 23 ust. 1 pkt 47a i art. 23 ust. 5e ustawy o PIT (analogiczne przepisy są w ustawie o CIT: art. 16 ust. 1 pkt 4, art. 16 ust. 1 pkt 49a i art. 16 ust. 5e).
Zasady te mają się jednak zmienić. Od 2026 r. limit dla amortyzacji i rat leasingowych będzie zależał od poziomu emisji CO2 silnika spalinowego samochodu osobowego. Poziom ten będzie określany na podstawie danych zawartych w centralnej ewidencji pojazdów, o której mowa w art. 80a prawa o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.). Jeżeli będzie on równy lub wyższy niż 50 g na kilometr, to limit podatkowy będzie wynosił 100 tys. zł. Jeżeli poziom emisji spalin będzie mniejszy, wówczas przedsiębiorca będzie mógł stosować limit na dotychczasowym poziomie 150 tys. zł.
Zmiany dotyczące obniżenia limitu do 100 tys. zł mają zachęcać przedsiębiorców do sukcesywnej wymiany pojazdów spalinowych na niskoemisyjne.
Natomiast wcześniej, bo już po upływie 14 dni od ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw, wejdzie w życie zmiana dotycząca progu 225 tys. (odpowiednio art. 23 ust. 1 pkt 4 lit. a i art. 23 ust. 5e ustawy o PIT oraz art. 16 ust. 1 pkt 4 lit. a i art. 16 ust. 5e ustawy o CIT). Dzięki temu ten podwyższony limit będzie można stosować również w odniesieniu do samochodów osobowych napędzanych wodorem, a nie tylko, jak obecnie, do pojazdów elektrycznych. Dziś pojazdy napędzane wodorem są traktowane tak jak wszystkie pojazdy inne niż elektryczne, a więc są objęte limitem 150 tys. zł.
Zmiana będzie dotyczyć zarówno odpisów amortyzacyjnych, jak i rat leasingowych.
Pojazdy emitujące 50 g CO2 na km lub więcej Pojazdy emitujące do 50 g CO2 na km
do końca 2025 r. 150 tys. zł 150 tys. zł
od 2026 r. 100 tys. zł 150 tys. zł
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1633) – 27 października zostanie rozpatrzony przez sejmową komisję do spraw energii, klimatu i aktywów państwowych