Przykładem jeden z niedawnych wyroków Sądu Okręgowego Warszawa-Praga. Sąd orzekł, że od 31 marca 2020 r. do 15 maja 2020 r. bieg terminów przedawnienia karalności w sprawach o wykroczenia skarbowe został zawieszony i okres ten należy doliczyć do okresu przedawnienia.
W prawie karnym