Chcąc wyliczyć, jaką część raty leasingowej można zaliczać do podatkowych kosztów, należy wziąć pod uwagę całą wartość auta wynikającą z umowy leasingu, łącznie z opłatą końcową płatną przy wykupie – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Przypomnijmy, że obecnie od przychodu podatkowego można odliczyć odpis amortyzacyjny (przy zakupie) bądź ratę leasingu operacyjnego w proporcji, w jakiej kwota 150 tys. zł pozostaje do wartości samochodu osobowego. Wynika to odpowiednio z art. 23 ust. 1 pkt 4 i art. 23 ust. 1 pkt 47a ustawy o PIT.
Z pytaniem o to wystąpił przedsiębiorca, który wziął w leasing na cztery lata auto o wartości brutto 249 098 zł. Na tę wartość składały się:
■ opłata wstępna – 50 018,87 zł brutto,
■ opłaty okresowe – 48 miesięcznych rat kapitałowych o łącznej wartości 89 109,96 zł brutto (plus część odsetkowa),
■ wartość końcowa – 109 969,17 zł brutto, płatna w razie nabycia pojazdu.
Przedsiębiorca uważał, że do wyliczenia proporcji, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 47a ustawy o PIT, należy wziąć pod uwagę wyłącznie opłatę wstępną i 48 miesięcznych rat kapitałowych. Nie należy więc uwzględniać wartości końcowej, bo ta jest płatna tylko w razie ewentualnego wykupu auta – twierdził.
Ponadto uważał, że limit 150 tys. zł dotyczy odrębnie sumy opłaty wstępnej i 48 rat kapitałowych, a odrębnie wartości samochodu przy wykupie z leasingu.
Dyrektor KIS nie w pełni się z nim zgodził. Potwierdził, że limit 150 tys. zł należy liczyć osobno dla opłaty wstępnej i rat kapitałowych, a osobno dla wartości auta przy wykupie z leasingu.
Nie zgodził się natomiast z podatnikiem co do ustalenia wartości samochodu osobowego w trakcie trwania umowy leasingu. Przyznał, że pojęcie to nie zostało zdefiniowane, ale – jak podkreślił – zasadą jest, że kosztem uzyskania przychodów są wydatki rzeczywiście poniesione. Dlatego przy obliczaniu proporcji w trakcie trwania umowy należy wziąć pod uwagę całą wynikającą z niej wartość auta, czyli wartość netto powiększoną o VAT w tej części, która nie jest odliczana od VAT należnego. To oznacza, że podatnik musi wziąć pod uwagę kwotę 249 098 zł (tj. łącznie z opłatą końcową), a nie tylko opłatę wstępną i 48 miesięcznych rat kapitałowych.
Dyrektor KIS zastrzegł też, że wartość przedmiotu umowy powinna odzwierciedlać jego wartość rynkową. Jeżeli w umowie znacznie odbiega ona od wartości rynkowej, to może to zostać potraktowane jako obejście prawa podatkowego. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 15 października 2021 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.614.2021.2.JS