Lekarze na kontraktach otrzymują obecnie interpretacje potwierdzające, że w 2022 r. będą mogli korzystać z karty podatkowej. Ale to się zmieni, jak tylko wejdą w życie zmiany przewidziane w Polskim Ładzie.

Przypomnijmy, że nowelizacja ustaw podatkowych zwana Polskim Ładem została już przyjęta przez Sejm i obecnie zajmuje się nią Senat (druk senacki nr 506). Jutro (20 października) nowelizację rozpatrzy senacka komisja budżetu i finansów publicznych.
Polski Ład zakłada spore zmiany w karcie podatkowej. Zasadniczo mają one dotyczyć wszystkich podatników, bo kto nie rozlicza się według karty w 2021 r., ten nie będzie mógł już w 2022 r. złożyć wniosku o opodatkowanie w tej formie.
Tak więc 2022 r. kartę nadal będą mogli stosować medycy prowadzący własną praktykę i świadczący usługi na rzecz indywidualnych klientów, jeżeli stosowali taką formę opodatkowania w 2021 r. Będzie to możliwe na zasadach praw nabytych.
W najgorszej sytuacji znajdą się natomiast lekarze na kontraktach, ponieważ oni w ogóle nie będą już mogli stosować tej formy opodatkowania. Zwracaliśmy już na to uwagę w artykule „Wygaszanie prawa do karty podatkowej uderzy szczególnie w lekarzy” (DGP nr 149/2021).
Zakaz będzie wynikać z załącznika nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1905 ze zm.). W objaśnieniach do niego będzie zapisane, że stawek karty nie można stosować w odniesieniu do usług medycznych i weterynaryjnych przy „działalności wykonywanej na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej”. W praktyce chodzi o usługi na rzecz szpitali i przychodni.
Przypomnijmy, że lekarze na kontraktach zyskali prawo do stosowania karty z początkiem 2021 r. Przepisy wzbudzały jednak tyle wątpliwości, że niektórzy medycy wycofali swoje wnioski o zastosowanie karty (w obawie o to, że jeżeli dostaną negatywną decyzję, to nie będą już mieli czasu na wybór liniowego 19-proc. PIT). Woleli poczekać i zobaczyć, jak fiskus będzie stosował zmienione przepisy.
Niektórzy wystąpili o interpretacje indywidualne. Najnowsza – z 14 października br. (sygn. 0115-KDIT1.4011.571.2021.1.MR) dotyczy lekarki, która wykonując usługi na rzecz szpitala, rozlicza się obecnie według liniowej 19-proc. stawki PIT. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że od 2022 r. będzie ona mogła przejść na kartę podatkową.
Wydając tę interpretację, dyrektor KIS nie mógł uwzględnić zmian przewidzianych w Polskim Ładzie, które miałyby zacząć obowiązywać od początku przyszłego roku, bo nie przeszły one jeszcze całej ścieżki legislacyjnej i nie zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw.