Przypomnijmy, że obecnie jest inaczej. Zgodnie z art. 21 ust. 25a ustawy o PIT, który wszedł w życie od 2019 r., warunkiem skorzystania z ulgi mieszkaniowej jest definitywne przeniesienie własności w ciągu trzech lat od zbycia poprzedniej nieruchomości. Nie wystarczy samo podpisanie umowy deweloperskiej i wpłata pieniędzy na rachunek dewelopera. Konieczne jest podpisanie w ustawowym terminie trzech lat umowy ostatecznej przenoszącej własność.
Fiskus wymagał tego również przed 2019 r., mimo że nie wynikało to z przepisów. Dyrektor KIS wydawał wtedy niekorzystne dla podatników interpretacje, czego przykładem jest pismo z 12 grudnia 2017 r. (sygn. 0111-KDIB2-2.4011.353.2017.1.APA).