Wynika to z uzasadnienia do projektu rozporządzenia w sprawie nowego wzoru potwierdzenia zapłaty daniny. Ponieważ wydruk będzie opatrzony unikalnym numerem identyfikującym go w systemie, nie będzie już konieczny stempel naczelnika organu celnego. Dzięki temu numerowi urzędnik rejestrujący pojazd bez trudu sprawdzi dokumenty na właściwej stronie internetowej. Gdy systemy informatyczne organów ewidencjonujących wpłatę akcyzy i rejestrujących pojazdy zostaną połączone, właściciel w ogóle nie będzie musiał przedstawiać dokumentu potwierdzającego zapłatę podatku.

Zaproponowane rozwiązanie to oszczędność czasu i pieniędzy. Obecnie bowiem – jak wyjaśnia Marek Szymański, partner w KMS Advisory – uzyskanie zaświadczenia może potrwać kilka dni. W pierwszej kolejności jednak zainteresowany musi wystąpić z wnioskiem do urzędu celnego i wpłacić na konto urzędu miasta lub urzędu gminy opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

Rozporządzanie określające nowy wzór dokumentu ma wejść w życie po upływie siedmiu dni od ogłoszenia. Taki krótki okres vacatio legis wynika z tego, że resort finansów zamierza stworzyć możliwość drukowania potwierdzeń zapłaty akcyzy ze strony internetowej już w połowie października.

Jednak to niejedyne udogodnienia. Od 1 stycznia 2015 r. do rejestracji sprowadzanych z UE aut nie będzie już potrzebne zaświadczenie o uiszczeniu VAT (lub braku takiego obowiązku). Wynika to z nowelizacji ustawy o VAT (Dz.U. z 2014 r. poz. 312), której większość przepisów weszła w życie 1 kwietnia br. Obecnie, aby uzyskać zaświadczenia, należy złożyć np. komplet dokumentów w urzędzie skarbowym przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski. Trzeba też uiścić opłatę skarbową w wysokości 160 zł.

Etap legislacyjny

Projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy – w konsultacjach