Analogicznie, jeśli do tej pory właściwy był urząd wyspecjalizowany, a ubiegłoroczne przychody okazały się niższe niż 3 mln euro, to należało powiadomić go o zmianie właściwości urzędu.
Niewykluczone jednak, że spóźnialscy nie poniosą konsekwencji.