Do końca 2024 r. polski limit zwolnienia z VAT będzie wynosił, tak jak dziś, 200 tys. zł rocznej wartości sprzedaży.

Tak wynika z decyzji wykonawczej Rady UE nr 2021/1780 opublikowanej 11 października br. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Rada UE zgodziła się na utrzymanie dotychczasowej wysokości limitu zwolnienia z uwagi na jego pozytywne skutki dla najmniejszych firm.
Przypomnijmy, że zasadą wynikającą z uchylonych już przepisów unijnej dyrektywy VAT (art. 284, art. 285 i art. 287 pkt 14) jest, że firmy, u których sprzedaż nie przekroczyła równowartości 10 tys. euro, powinny płacić podatek od towarów i usług. W praktyce niemal każdy kraj, w tym Polska, stosuje po uzyskaniu zgody Rady UE własne limity zwolnienia, wyższe niż w dyrektywie.
W Polsce wynosi on 200 tys. zł na podstawie decyzji wykonawczej nr 2018/1919 z 4 grudnia 2018 r. Ze zwolnienia z VAT niezależnie od wartości sprzedaży nie mogą korzystać przedsiębiorcy świadczący usługi bądź sprzedający towary określone w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT. Chodzi m.in. o usługi prawnicze, jubilerskie, ściągania długów, sprzedaż towarów budowlanych, nowych środków transportu, elektroniki przez internet.
W odniesieniu do Polski Rada UE zgodziła się na stosowanie podwyższonego limitu zwolnienia podmiotowego z VAT wyłącznie do 31 grudnia 2021 r. lub do wejścia w życie dyrektywy zmieniającej art. 281–294 dyrektywy VAT – w zależności od tego, który termin okaże się wcześniejszy.
Wspomniana dyrektywa zmieniająca (nr 2020/285) wejdzie w życie dopiero od 2025 r. Dlatego potrzebne było przedłużenie okresu obowiązywania dotychczasowego limitu wynoszącego w Polsce 200 tys. zł. Stąd decyzja wykonawcza Rady UE opublikowana 11 października br.
Natomiast dyrektywa zmieniająca, która wejdzie w życie od 2025 r., podwyższy limit zwolnienia podmiotowego w całej Unii Europejskiej do 85 tys. euro. Poszczególne kraje będą mogły przy tym stosować niższe progi i różnicować je dla poszczególnych branż.
Od 2025 r. ze zwolnienia podmiotowego z VAT będą mogły też korzystać zagraniczne firmy niemające siedziby w danym państwie. Nie będą jednak mogły przekroczyć ustanowionego w tym kraju rocznego limitu sprzedaży, a na terenie całej UE w sumie 100 tys. euro.