Dotyczy ona podatników, którzy sprzedadzą mieszkanie, dom lub działkę przed upływem pięciu lat od ich nabycia. W takiej sytuacji, chcąc uniknąć podatku od dochodu ze sprzedaży, należy w ciągu trzech lat przeznaczyć go na własne cele mieszkaniowe (art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT).
Rodzaje wydatków, które uprawniają do ulgi, są określone w art. 21 ust. 25 ustawy o PIT. Minister odniósł się w interpretacji ogólnej tylko do wydatków poniesionych na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego (art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d).