Do wydatków na cele mieszkaniowe można zaliczyć koszty zakupu i instalacji podstawowych sprzętów kuchennych, szaf wnękowych, oświetlenia sufitowego – potwierdził minister finansów w interpretacji ogólnej.

Dotyczy ona podatników, którzy sprzedadzą mieszkanie, dom lub działkę przed upływem pięciu lat od ich nabycia. W takiej sytuacji, chcąc uniknąć podatku od dochodu ze sprzedaży, należy w ciągu trzech lat przeznaczyć go na własne cele mieszkaniowe (art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT).
Rodzaje wydatków, które uprawniają do ulgi, są określone w art. 21 ust. 25 ustawy o PIT. Minister odniósł się w interpretacji ogólnej tylko do wydatków poniesionych na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego (art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d).
Nie tylko stan surowy
Pojawiają się wątpliwości, czy można do nich zaliczyć np. wydatki na szafę, oświetlenie, sprzęt domowy. Minister wyjaśnił więc, że projektując zwolnienie podatkowe, ustawodawca nie miał na celu zawężenia katalogu wydatków mieszkaniowych wyłącznie do tych, które wiążą się z przygotowaniem budynku (lokalu) do tzw. stanu surowego zamkniętego. – Własny cel mieszkaniowy ma polegać na możliwości zamieszkiwania i funkcjonowania w budynku (lokalu), czyli normalnej ludzkiej egzystencji – wskazał minister.
Sprzęty kuchenne
W związku z tym – jak wynika z interpretacji – ulga obejmuje także koszty wykończenia lokalu zawierające zakup podstawowych sprzętów gospodarstwa domowego (sprzętu AGD).
W celach mieszkaniowych, służących realizacji potrzeb egzystencjalnych, mieści się więc standardowe wyposażenie mieszkania, czyli zakup kuchenki gazowej, elektrycznej lub gazowo-elektrycznej, płyty indukcyjnej lub ceramicznej, piekarnika, zmywarki, pralki, lodówki, okapu kuchennego.
Rozmieszczenie tych urządzeń – jak wskazał minister – wymaga często uwzględnienia w projekcie budowlanym oraz instalacji specjalnych przyłączy.
Lecz nie małe AGD
W uldze nie można natomiast uwzględnić kosztów małego AGD, czyli ekspresów do kawy, tosterów, opiekaczy, kuchenek mikrofalowych itp. Są to bowiem akcesoria, a nie elementarne przedmioty, bez których pomieszczenie kuchenne utraciłoby częściowo swą funkcjonalność.
Także oświetlenie
Podobnie jest z wydatkami na zakup, montaż lub instalację oświetlenia sufitowego i ściennego wewnętrznego, w tym taśm LED i oczek halogenowych. Konieczność ich instalacji wynika z odrębnych przepisów dotyczących oświetlenia światłem sztucznym pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Przepisy te są zawarte w rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.).
Szafy i pawlacze
Z interpretacji ogólnej wynika, że celem mieszkaniowym jest także zamówienie na indywidualne zlecenie: szaf wnękowych, pawlaczy, zabudowy garderoby, zabudowy kuchennej i łazienkowej.
Zabudowę kuchenną wolno stojącą należy traktować tak samo jak kuchnię na wymiar – wyjaśnił minister. Argumentem jest to, że obie realizują podstawowe potrzeby życiowe człowieka i pośrednio przyczyniają się do pełnej realizacji własnego celu mieszkaniowego. Nie ma więc podstawy do rozróżnienia.
Analogicznie jest z wydatkami na zakup szafki będącej elementem mocowania umywalki i stanowiącej komplet z tą umywalką. Często jest to rozwiązanie tańsze niż np. trwała zabudowa łazienkowa utworzona z płyt kartonowo-gipsowych, co nie wyklucza jednak takiego zakupu z listy celów mieszkaniowych.
Dodatkowa pomoc
Pomocniczo – jak wyjaśnił minister – przy kwalifikowaniu wydatków rozliczanych w ramach ulgi można korzystać z nieobowiązującego już rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz.U. z 1996 r. nr 156, poz. 788 ze zm.).
Minister zastrzegł jednak, że zawarty w nim katalog wydatków na własne cele mieszkaniowe nie jest wiążący. ©℗
Interpretacja ogólna ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 13 października 2021 r., nr DD2.8202.4.2020