Chodziło o podatnika, który posiadał gospodarstwo rolne i w ramach agroturystyki wynajmował pokoje. Uważał, że przychody z tego wynajmu pokoi są zwolnione z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku są dochody uzyskane z wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza pięciu.
Naczelnik urzędu skarbowego stwierdził jednak, że podatnik nie ma prawa do tego zwolnienia, bo nie dysponuje nieruchomością mieszkalną, tylko gospodarczą. Organ ustalił, że pomieszczenia wykorzystywane do działalności agroturystycznej nie zostały zgłoszone w urzędzie gminy jako budynki mieszkalne. Natomiast w księdze wieczystej ujawnione były zabudowania, ale bez oznaczenia przeznaczenia budynku.