To o 65,7 mln zł więcej niż w ubiegłym roku i o 96 mln zł więcej niż dwa lata temu (gdy podatnicy przekazali organizacjom pożytku publicznego 876,7 mln zł).
W sumie obdarowane zostały w ten sposób prawie 8694 organizacje. To o 49 mniej niż rok wcześniej i 175 mniej niż dwa lata temu.