Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji rozporządzenia, która ma rozwiązać problem 8-proc. stawki VAT na wyroby medyczne.

Chodzi o nowelizację rozporządzenia z 25 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 527). Miałaby ona wejść w życie z mocą wsteczną od 26 maja br. Formalnie bowiem od tego dnia nie mogą być objęte 8-proc. stawką VAT dostawy wyrobów medycznych i ich wyposażenia, systemów oraz zestawów zabiegowych, naprawa i konserwacja takich wyrobów oraz udzielenie licencji na ich używanie.
Przed 26 maja br. podstawą do stosowania tej preferencyjnej stawki był załącznik nr 3 do ustawy o VAT (pozycje: 13, 69 i 73).
Problem polega na tym, że 26 maja br. weszło w życie unijne rozporządzenie 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych, które uchyliło dyrektywę 93/42. Postanowienia tej dyrektywy wdrażała natomiast polska ustawa z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1565) – ta, do której odwołują się przepisy ustawy o VAT.
Dlatego projekt nowelizacji rozporządzenia zakłada zmianę podstawy prawnej stosowania 8-proc. stawki VAT w tym zakresie. Dzięki temu dostawa, wewnątrzwspólnotowe nabycie i import wyrobów medycznych i ich wyposażenia, systemów oraz zestawów zabiegowych w rozumieniu unijnego rozporządzenia 2017/745, jak również naprawa i konserwacja takich wyrobów oraz udzielenie licencji na ich używanie, będą nadal – i to z mocą od 26 maja br. – objęte 8-proc. VAT.
Podatnik, który zdążył już zapłacić VAT według stawki 23 proc., będzie mógł skorygować rozliczenia i wystąpić o zwrot nadpłaty po wejściu w życie tej nowelizacji. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych – w konsultacjach publicznych