NSA orzekł, że obiekt budowlany, będący budowlą wymienioną w art. 3 pkt 3 prawa budowlanego, może być opodatkowany jako budynek, jeśli spełnia cechy budynku, a jego wyróżniającą cechą jest powierzchnia użytkowa.
Uchwała ma duże znaczenie dla branż wykorzystujących w swojej działalności gospodarczej silosy na zboże, cement, cukier itp., a także dla finansów samorządów. Wpłynie na rozstrzygnięcie ok. 200 sporów w sprawie opodatkowania silosów, które czekają na rozpatrzenie przez Naczelny Sąd Administracyjny.