Znacząco mogą też zmaleć kwoty przekazywane w firmach o statusie zakładu pracy chronionej na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Eksperci wskazują, że nie zaproponowano żadnych rozwiązań, które rekompensowałyby te ubytki.