Tomasz Krywan, doradca podatkowy
Podatnik prowadzący działalność mieszaną poniósł nakłady, w kwocie 45 000 zł, na lokal użytkowy wykorzystywany do prowadzonej działalności. Czy podlegają one korekcie jednorazowej czy rozłożonej w czasie?