Zgodnie z pierwotną wersją projektu ulga na powrót miała przybrać postać ulgi odliczeniowej (jak np. ulga abolicyjna). Podatnik spełniający określone w ustawie warunki miał mieć możliwość odliczenia 50 proc. podatku należnego za rok poprzedni przez cztery kolejne lata, począwszy od roku powrotu do Polski. Teraz jej założenia istotnie zmieniono, a mechanizm uproszczono. W rezultacie bardziej przypomina ona obecnie inną ulgę – znaną już od połowy 2019 r. ulgę dla młodych.
Jak w praktyce będzie można z niej skorzystać?