Wprawdzie taka możliwość istnieje już dziś, ale wyłącznie w kasach wirtualnych, czyli działających w postaci oprogramowania, np. na tablet bądź smartfon. Do tej pory nie mogli wystawiać e-paragonów podatnicy posługujący się kasami sprzętowymi online.
Umożliwi to dopiero jedno z dwóch rozporządzeń ministra rozwoju, pracy i technologii, które czekają już tylko na publikację w Dzienniku Ustaw i zaczną obowiązywać następnego dnia po ogłoszeniu.