W końcu będzie można wystawiać paragony wyłącznie elektronicznie, bez potrzeby ich drukowania i wydawania klientowi do ręki.

Wprawdzie taka możliwość istnieje już dziś, ale wyłącznie w kasach wirtualnych, czyli działających w postaci oprogramowania, np. na tablet bądź smartfon. Do tej pory nie mogli wystawiać e-paragonów podatnicy posługujący się kasami sprzętowymi online.
Umożliwi to dopiero jedno z dwóch rozporządzeń ministra rozwoju, pracy i technologii, które czekają już tylko na publikację w Dzienniku Ustaw i zaczną obowiązywać następnego dnia po ogłoszeniu.
Wprawdzie możliwość wystawiania wirtualnych paragonów pojawiła się w ustawie o VAT już w kwietniu 2020 r., ale w przypadku kas sprzętowych była ona tylko teoretyczna. Dotychczasowe rozporządzenie techniczne – z 28 maja 2018 r. (Dz.U. poz. 1206) nakazywało bowiem, aby paragon był drukowany. Podatnik musiał więc i tak wydać klientowi dowód zakupu. Ponadto dotychczas kasy sprzętowe online nie miały odpowiedniej funkcjonalności do wystawiania i wysyłki e-paragonów.
W praktyce było to możliwe jedynie za pomocą kas wirtualnych (na tablet, smartfon), ale te mogą być na razie stosowane tylko w wybranych branżach (np. transportowej, gastronomicznej).
Przypomnijmy, że e-paragonów w ogóle nie można wystawiać za pomocą starych kas, tj. z elektronicznym bądź papierowym zapisem kopii.
Sprzętowe i wirtualne
Opublikowanie nowego rozporządzenia nie oznacza, że od razu kasy sprzętowe online z możliwością wystawiania e-paragonów znajdą się w sprzedaży. Trzeba będzie bowiem poczekać, aż najpierw uzyskają one homologację Głównego Urzędu Miar.
Nowo zahomologowane kasy będą miały możliwość przesyłania klientowi paragonu elektronicznie, np. SMS-em. Nie będzie już obowiązku drukowania paragonu.
A co z setkami tysięcy kas online używanych dotychczas przez przedsiębiorców? Będzie można dostosować je do nowej funkcjonalności. Trzeba będzie poprosić producenta kasy, aby wgrał taką opcję. Wcześniej jednak nowa funkcjonalność będzie musiała uzyskać homologację GUM.
Przypomnijmy, że nadal obowiązuje zasada, iż wirtualny paragon można wysłać jedynie za zgodą konsumenta i w uzgodnionej z nim formie.
Wróci homologacja
Na publikację w Dzienniku Ustaw czeka też drugie z rozporządzeń podpisanych przez ministra rozwoju, pracy i technologii. Ono także zacznie obowiązywać następnego dnia po ogłoszeniu. Wejście w życie obu nowych aktów wykonawczych umożliwi, po prawie pięciu miesiącach przerwy, ponowne homologowanie kas sprzętowych online, a także urządzeń starego typu, z elektronicznym zapisem kopii.
Pierwotnie oba rozporządzenia miały wejść w życie 1 maja br., zaraz po tym, jak przestały obowiązywać dotychczasowe przepisy w tym zakresie. Minister rozwoju miał na przygotowanie nowych aktów wykonawczych aż dwa lata – tak wynikało z przepisu przejściowego nowelizacji z 15 marca 2019 r. ustawy o VAT oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz.U. poz. 675).
Rozporządzenia zostały jednak podpisane dopiero teraz. W związku z tym przez kilka miesięcy nie było podstawy prawnej do homologowania nowych kas online sprzętowych i kas z elektronicznym zapisem kopii.
W tym czasie nadal można było sprzedawać urządzenia, które już wcześniej uzyskały homologację, bo mimo wygaśnięcia dotychczasowych przepisów nie zostały unieważnione dotychczas wydane homologacje. Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP (patrz „Legislacyjne spóźnienie w sprawie kas fiskalnych”, DGP nr 80/2021). ©℗
Myjnie z wirtualnymi kasami
Producenci oprogramowania do wirtualnych kas (np. na telefon komórkowy, tablet) będą mogli tworzyć takie programy dla automatów sprzedających towary (np. napoje, słodycze) lub wykonujących usługi (np. samoobsługowe myjnie samochodowe). Wynika to z opublikowanego właśnie projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.
Wprawdzie w teorii zmiana ta będzie umożliwiała tworzenie kas wirtualnych (czyli odpowiedniego oprogramowania) dla wszystkich automatów wendingowych, lecz w praktyce – jak napisano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia – chodzi na początek głównie o automatyczne i samoobsługowe myjnie samochodowe.
Dziś tego rodzaju usług w ogóle nie trzeba ewidencjonować w kasach fiskalnych. Najpierw więc będzie potrzebna zmiana, która nałoży taki obowiązek. Następnie będzie musiało być zmienione rozporządzenie w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (Dz.U. z 2020 r. poz. 965).
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji rozporządzenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania – w konsultacjach
Etap legislacyjny
Rozporządzenia ministra rozwoju, pracy i technologii w sprawie:
– wymagań technicznych i warunków dla kas rejestrujących,
– kryteriów, warunków technicznych i wymagań, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii.
Oba czekają na publikację w Dz.U.