Jesteśmy spółką z o.o. W bliżej nieokreślonej przyszłości (być może jeszcze w tym roku) zamierzamy rozpocząć dokonywanie sprzedaży stanowiącej wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość. Chcielibyśmy skorzystać z unijnej procedury OSS. Kiedy powinniśmy dokonać zgłoszenia?
Od 1 lipca 2021 r. do przepisów VAT wprowadzona została m.in. procedura unijna dotycząca dostaw towarów oraz świadczenia niektórych usług, czyli tzw. unijna procedura OSS (z ang. One Stop Shop). W Polsce procedurę tę określają znowelizowane art. 130a-130d ustawy o VAT.