Podatnik świadczy dla krajowych nabywców usługi dostępu do internetu. Czy świadczenie tych usług powinien oznaczać w JPK_V7 kodem „EE”?

Z 1 lipca 2021 r. zlikwidowano obowiązek stosowania oznaczenia „SW” (dotyczył dostaw w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy o VAT), a z 1 stycznia 2022 r. zostanie zlikwidowany obowiązek stosowania oznaczenia „EE” (które przed 1 lipca 2021 r. dotyczyło świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT). Symbole te z 1 stycznia 2022 r. zostaną zastąpione oznaczeniem „WSTO_EE”, które będzie wspólne dla: