Dywidenda uzyskana przez słowacką spółkę komandytową i przekazana dalej polskiemu wspólnikowi będzie już od przyszłego roku podlegać także polskiemu PIT – przypomniał dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu.
Paweł Turek doradca podatkowy, ITCI Panasiuk spółka komandytowa / Dziennik Gazeta Prawna
Interpretacja podatkowa dotyczyła polskiego wspólnika słowackiej spółki komandytowej, ponoszącego nieograniczoną odpowiedzialność za jej zobowiązania. Spółka ta jest częścią holdingu i uzyskuje przychody z tytułu dywidend (np. od podmiotów cypryjskich) oraz umorzenia i zbycia akcji bądź udziałów. Płaci ona na Słowacji podatek dochodowy, przy czym w podstawie opodatkowania nie ujmuje części przychodów przypadającej na wspólnika ponoszącego nieograniczoną odpowiedzialność. Ten rozlicza się ze słowackim fiskusem osobno, a przypadające na niego przychody kwalifikuje jako pochodzące z działalności gospodarczej.
Spółka w związku z uzyskaniem dywidendy od należącej do holdingu firmy była gotowa wypłacić polskiemu wspólnikowi należną mu część zysku – w postaci papierów wartościowych. Dlatego chciał się on dowiedzieć, czy taki dochód rozliczy wyłącznie na Słowacji, czy musi również w Polsce. Zapytał o to izbę skarbową. We wniosku o interpretację podkreślał, że status wspólnika oznacza, że ma na Słowacji zakład w rozumieniu polsko-słowackiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. A skoro tak, to dywidenda uzyskana przez słowacką spółkę powinna być rozliczana tylko w kraju naszych południowych sąsiadów. To dotyczy też przypadającej na niego części zysku, który spółka chce wypłacić, gdyż zgodnie z przyjętą w polsko-słowackiej umowie międzynarodowej metodą unikania podwójnego opodatkowania (wyłączenie z progresją) jest ona zwolniona w Polsce z PIT.
Izba skarbowa zgodziła się z wnioskodawcą, ale zastrzegła, że jest to właściwe podejście tylko w odniesieniu do dochodów, które otrzyma on do 31 grudnia 2014 r. Przypomniała, że od początku 2015 r. w życie wchodzi protokół zmieniający niektóre postanowienia polsko-słowackiej umowy międzynarodowej. Zgodnie z nim nową metodą unikania podwójnego opodatkowania, która będzie stosowana m.in. do dochodów z dywidend bądź zysku przedsiębiorstw, będzie metoda proporcjonalnego odliczenia. Wynika z niej, że podatnik będzie musiał rozliczyć się z fiskusem także w Polsce, ale będzie mógł tu proporcjonalnie odliczyć od podatku ustalonego od wszystkich dochodów (krajowych i zagranicznych) daninę zapłaconą na Słowacji.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 1 września 2014 r. (nr ILPB1/415-600/14-2/AP).
Paweł Turek doradca podatkowy, ITCI Panasiuk spółka komandytowa
Koniec korzystnych rozwiązań
Od pewnego czasu wiadomo, że model struktury podatkowej tworzonej często z myślą o bezpodatkowym transferze dywidend za pośrednictwem podmiotów ze Słowacji przestanie być atrakcyjny podatkowo od 1 stycznia 2015 r. Po tej dacie omówiona interpretacja straciłaby swój walor ochronny dla wnioskującego o nią – o czym najwyraźniej pamiętał organ podatkowy i dlatego przedstawił swoje stanowisko kompleksowo.
Od 1 stycznia 2015 r. dochód z tytułu udziału w słowackiej spółce będzie podlegał w Polsce opodatkowaniu PIT. Podatnik będzie miał jednak prawo proporcjonalnie odliczyć od podatku kwotę równą daninie zapłaconej na Słowacji.