Dziś pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów ma trafić projekt zmian w ustawie o PIT. Zakłada większe wsparcie dla rodzin wielodzietnych i wypłatę pieniędzy dla tych, którzy z preferencji do tej pory nie mogli w pełni korzystać, bo płacili za małe podatki
Zmiany mają wejść w życie z początkiem przyszłego roku i dotyczyć rozliczeń już za 2014 r. (i oczywiście za kolejne lata). To tłumaczy, dlaczego resort finansów pracuje nad dokumentem w ekspresowym tempie. Projekt powstał niespełna trzy tygodnie temu (pierwsza wersja datowana jest na 5 września).
Nowelizacja zakłada większą ulgę na trzecie dziecko i kolejne pociechy. Przewiduje także, że wszyscy, którzy mają prawo do preferencji, ale nie mogli w pełni z niej korzystać, gdyż zwrot podatku był w ich przypadku niższy niż limity ulgi, otrzymają dodatkowe pieniądze z budżetu. W sumie jednak nie będą mogli odzyskać więcej, niż wynosi suma zapłaconego przez nich PIT oraz podlegających odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. W takim wypadku cała należna kwota z tytułu ulgi, na którą składać się będzie zarówno odprowadzony podatek, jak i całość lub część odliczonych składek ubezpieczeniowych, zostanie wykazana w zeznaniu jako nadpłata, którą urząd skarbowy zwróci uprawnionemu.
Jeśli chodzi o limity odliczeń dla rodzin z co najmniej trójką pociech, zwiększą się one odpowiednio:
● w przypadku trzeciego dziecka z 1668,12 zł do 2000,04 zł,
● w przypadku każdego kolejnego z 2224,08 zł do 2700 zł.
W uzasadnieniu projektu resort pokazuje na przykładach, jak zmiany wpłyną na rozliczenia. I tak np. w sytuacji, gdy jeden z małżonków zarabia w tym roku 3650,06 zł brutto miesięcznie (przeciętne wynagrodzenie w gospodarce), a drugi zajmuje się wychowaniem trójki dzieci, mogą oni zgodnie z obecnymi zasadami w rozliczeniu za 2014 r. skorzystać z ulgi w wysokości 2521,60 zł (bo tyle wynosi zapłacony przez nich PIT po odliczeniu składek na ubezpieczenie zdrowotne). Według nowych reguł małżonkowie dostaną dodatkowo od fiskusa (uwzględniając wyższą kwotę odliczenia na trzecie dziecko) 1702,52 zł, tj. tę część ulgi, której dziś nie są w stanie odliczyć, bo płacą za mały PIT. Kwota ta nie przekracza bowiem wartości pobranych przez płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne podlegających odliczeniu (8934,24 zł).
Ci, którzy nie mogli w pełni skorzystać z ulgi, dostaną dodatkowe pieniądze z budżetu
Zmiana w przepisach podatkowych wpłynie na zasiłki z pomocy społecznej
Kwota ulgi na dzieci do wypłaty przez urząd skarbowy, tj. różnica między ulgą obliczoną na nowych zasadach, a odprowadzonym przez podatnika podatkiem, powiększy dochód rodziny obliczany na potrzeby ustalania prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i stypendiów.
Projekt nowelizacji ustawy o PIT przewiduje odpowiednią zmianę w ustawie o świadczeniach rodzinnych.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy z 23 września 2014 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw – skierowany pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów