Od dochodu będzie można odliczyć zapłacone składki członkowskie na rzecz związku zawodowego, do wysokości 300 zł rocznie – wynika z projektu Polskiego Ładu, którym w tym tygodniu ma się zająć Sejm.

Ulga ma zachęcać pracowników do członkowstwa w związkach zawodowych, działających na podstawie ustawy z 23 maja 1991 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 263 ze zm.).
Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2018 r. działało 12,5 tys. związków zawodowych, do których należało ponad 1,5 mln osób.
Od 2022 r. będzie można w zeznaniu rocznym odliczyć od dochodu zapłacone w roku podatkowym składki na rzecz takiej organizacji, ale nie więcej niż 300 zł (nowy pkt 2c w art. 26 ust. 1 ustawy o PIT).
Wysokość wydatków będzie ustalana na podstawie dowodu wpłaty, z którego będą musiały wynikać co najmniej: dane identyfikujące związkowca, organizacja związkowa, na rzecz której zapłacił on składki, kwota składek, tytuł wpłaty i data.
Jeśli w przekazywaniu składek między związkowcem a związkiem zawodowym pośredniczy pracodawca, wysokość wydatków będzie ustalana na podstawie oświadczenia organizacji związkowej o wysokości składek pochodzących od podatnika.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy o PIT, CIT oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1532) – skierowany do pierwszego czytania w Sejmie