To dość spora zmiana w stosunku do zapowiadanego wcześniej kształtu preferencji. Pierwotnie zakładano, że podatnik będzie mógł skorzystać jedynie z odliczenia 50 proc. podatku należnego za rok poprzedni. Miało to być możliwe przez cztery lata następujące po roku bazowym, czyli tym, w którym zmienił on rezydencję podatkową i stał się polskim rezydentem, albo następnym. W takim przypadku podatnik mógłby skorzystać z preferencji dopiero w drugim bądź trzecim roku po przeprowadzce. O tej uldze pisaliśmy m.in. w artykule „Polski Ład zakłada 11 nowych ulg podatkowych dla biznesu” (DGP nr 148/2021). Wówczas sygnalizowaliśmy, że kształt preferencji może się zmienić. Tak się właśnie stało.
Nowe zasady