Wzrosnąć miałyby również kary za nielegalną produkcję alkoholu i wyrobów tytoniowych, a także za wykorzystywanie oleju opałowego do celów napędowych.
Wynika to z założeń do projektu nowelizacji kodeksu karnego skarbowego, opublikowanych właśnie w rządowym wykazie prac legislacyjnych. Projekt nowelizacji w tym zakresie ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w ostatnim kwartale 2021 r., a więc zmiany, o ile zostaną uchwalone przez Sejm, mogłyby wejść w życie w przyszłym roku.