Wyjaśnił, że w takim przypadku Polska nie traci prawa do opodatkowania dochodów, więc nie ma potrzeby stosowania przepisów o exit tax, zwanego potocznie podatkiem od wyjścia.
Dyrektor KIS nie odniósł się natomiast do argumentu podatniczki, że przepisy o exit tax nie powinny mieć zastosowania, gdy przeniesienie majątku osobistego za granicę nie wiąże się ze zmianą rezydencji podatkowej. Podatniczka przywołała tu wyrok z 26 października 2020 r. (sygn. akt I SA/Bd 375/20), w którym WSA w Bydgoszczy stwierdził, że nie ma podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, gdy za granicę jest przenoszone nieodpłatnie mienie będące majątkiem osobistym. „Z treści dyrektywy ATAD nie można wyczytać, że podatek od wyjścia ma zastosowanie także w sytuacji dokonania między członkami rodziny darowizny mienia należącego do majątku osobistego darczyńcy będącego osobą fizyczną” – orzekł wtedy WSA.