Przedsiębiorca, który otworzy za Odrą agencję pośrednictwa pracy i uzyska z tego tytułu przychód nie musi go rozliczać z krajowym fiskusem – potwierdził w interpretacji dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Przedsiębiorca – polski rezydent podkreślał, że to w Niemczech miało mieć siedzibę jego biuro i tam wykonywałby usługi. Taka forma działalności spełniałaby definicję zakładu w rozumieniu art. 5 ust. 1 i 2 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Niemcami. Niezależnie od tego w naszym kraju nadal rozliczałby dochód z pracy na etacie.

Przedsiębiorca postanowił się upewnić czy jego zagraniczny przychód zainteresuje polskiego fiskusa. Sam uważał, że nie ma do tego podstaw. Potwierdziła to też izba skarbowa. Przyznała, że skoro przedsiębiorca będzie prowadził działalność w Niemczech za pośrednictwem zakładu to zysk z tego tytułu będzie opodatkowany tylko za granicą. Z art. 24 ust. 2 lit. a umowy wynika też, że Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, ale wykorzysta go do wyliczenia stawki podatkowej jaka będzie miała zastosowanie do krajowych przychodów przedsiębiorcy. Potwierdza to również treść art. 27 ust. 8 ustawy o PIT (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Reklama

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 26 sierpnia 2014 r. (nr ITPB1/415-637/14/AD)