Zgodnie z nowelizacją opodatkowane zostaną w Polsce (według stawki 19 proc.) dochody uzyskiwane przez spółki zagraniczne kontrolowane przez polskich wspólników, utworzone głównie po to, by przenosić dochody do krajów o niższym poziomie opodatkowania.

Oprócz tego mają się pojawić nowe zwolnienia w PIT, m.in. dla wynagrodzeń za ustanowienie służebności przesyłu, rekompensat za przewlekłość postępowania sądowego, odszkodowań zasądzonych na podstawie układów zbiorowych, porozumień pracowniczych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.