Dodał, że brak powiązania warunku sporządzenia audytu energetycznego z prawem do odliczenia wydatków termomodernizacyjnych od dochodu wynika wprost z art. 26h ustawy o PIT.
Podobne stanowisko zaprezentował minister finansów w objaśnieniach podatkowych z 16 września 2019 r.