Przeprowadzenie audytu energetycznego nie jest warunkiem odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na termomodernizację budynku mieszkalnego – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie.

Dodał, że brak powiązania warunku sporządzenia audytu energetycznego z prawem do odliczenia wydatków termomodernizacyjnych od dochodu wynika wprost z art. 26h ustawy o PIT.
Podobne stanowisko zaprezentował minister finansów w objaśnieniach podatkowych z 16 września 2019 r.
Początkowo resort finansów zakładał, że warunkiem skorzystania z ulgi będzie przeprowadzenie audytu energetycznego. Potem jednak wycofał się z tego pomysłu, o czym informowaliśmy już w 2018 r. w artykule „Ulga termomodernizacyjna bez audytu energetycznego” (w DGP nr 191/2018).
Mimo to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej był innego zdania w interpretacji wydanej w marcu 2021 r., która została zaskarżona do WSA w Lublinie. Stwierdził, że chcąc skorzystać z ulgi, podatnik musiałby udowodnić, iż zakup i montaż klimatyzatora z funkcją grzania z wbudowaną pompą ciepła faktycznie przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej. A to może potwierdzić wyłącznie ekspertyza sporządzona w formie audytu energetycznego – wyjaśnił.
Dlatego odmówił prawa do ulgi podatnikowi, który najpierw zamontował instalację fotowoltaiczną, a rok później w dwóch sypialniach klimatyzację z funkcją ogrzewania. Urządzenia te są wymienione w wykazie zamieszczonym w rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. poz. 2489).
Lubelski sąd uchylił zaskarżoną interpretację. Wyjaśnił, że sporządzenie audytu nie jest warunkiem skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, co zresztą potwierdził sam minister finansów w objaśnieniach podatkowych.
Wyrok jest nieprawomocny.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Lublinie z 16 lipca 2021 r., sygn. akt I SA/Lu 218/21. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia