Jeżeli w chwili zapłaty przez kontrahenta można określić przedmiot transakcji, cenę oraz stawkę VAT, którą będzie objęta przyszła dostawa, to ma zastosowanie art. 19a ust. 8 ustawy o VAT – orzekł WSA w Gdańsku.

Sprawa dotyczyła spółki, która w ramach działalności gospodarczej dokonuje m.in. dostaw paliwa lotniczego dla lądujących na polskich lotniskach samolotów kontrahentów. Problem polegał na tym, że w ustalonym umownie dniu partnerzy wpłacają pieniądze na dostawy paliwa w przyszłym okresie rozliczeniowym (1 tydzień). Faktyczna ilość dostarczonego paliwa jest znana dopiero po załadunku konkretnego paliwa do samolotu. Do tego dnia nie jest wiadome, do której dostawy należy przyporządkować wpłatę oraz jaka będzie wartość tej dostawy.
Spółka ustaliła więc z kontrahentami okresy rozliczeniowe dostaw i chciała opodatkowywać otrzymane wpłaty w momencie upływu kolejnych okresów. Uważała, że kwota nieprzyporządkowana do żadnej dostawy, pozostała na koniec danego okresu rozliczeniowego, nie powinna być opodatkowana.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy uznała jej stanowisko za nieprawidłowe. Stwierdziła, że opisany przez spółkę sposób regulowania wpłat przez kontrahentów i realizacji transakcji bezsprzecznie wskazują na to, że wpłaty mają charakter zaliczki. Skoro znane są wszystkie parametry przyszłej dostawy i jednocześnie w momencie dokonania zaliczki strony umowy nie mają intencji zmiany świadczenia w przyszłości, to właściwym przepisem jest tu art. 19a ust. 8 ustawy o VAT – stwierdziła izba. W związku z tym uznała, że wpłaty są opodatkowane w momencie ich dokonania. Tym samym – dodała – rozwiązany jest również problem części zaliczki nierozliczonej na koniec danego okresu rozliczeniowego.
WSA w Gdańsku zgodził się ze stanowiskiem izby. Wskazał, że art. 19a ust. 8 ustawy o VAT wyczerpująco reguluje moment powstania obowiązku podatkowego przy zaliczce. W takiej sytuacji, mimo że dostawa nie została jeszcze dokonana, obowiązek podatkowy powstaje w momencie wpłaty – orzekł.
Wyrok nie jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Gdańsku, z 10 września 2014 r., sygn. akt I SA/Gd 903/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia