Aż 194 biegłych rewidentów z 88 firm audytorskich może się pochwalić wykoniem w 2020 r. ponad 50 usług (głównie badania sprawozdań finansowych). Rekordzista ma ich na koncie aż 311. Średnio poświęcił na wykonanie usługi mniej niż dzień roboczy.

To dane z raportu Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA). Wynika z nich, że pięć największych firm audytorskich ma co najmniej 10 biegłych rewidentów z liczbą wykonanych usług powyżej 50 rocznie. W 19 firmach na jednego biegłego rewidenta przypada ponad 100 usług rocznie.