Dotyczy to wszystkich audytów, nie tylko tych prowadzonych w jednostkach zainteresowania publicznego (np. bankach, zakładach ubezpieczeniowych, spółkach giełdowych).
Z kolei najmniej żądają za usługę firmy audytorskie badające sprawozdania podmiotów niebędących JZP związanych z opieką zdrowotną (np. szpitale) oraz podmiotów z branży finansowej.